Στην ηλικία σας είστε μεγάλοι στόχοι και οι ανάγκες είναι πολλές.
Πάντα να εμπιστεύεστε την εσωτερική φωνή σας, τότε το μέλλον είναι το μπλε του ουρανού!