W twoim wieku masz wielkie cele i potrzeb jest wiele.
Zawsze ufaj swój wewnętrzny głos, to przyszłość jest niebieskie niebo!