Vid din ålder du är stora mål och behoven är många.
Alltid lita på din inre röst, då framtiden är himlen blå!